Tweede onderhandelingsronde cao Supermarkten zeer moeizaam

Allerlei zaken omtrendt jouw cao
Plaats reactie
Gast

Tweede onderhandelingsronde cao Supermarkten zeer moeizaam

Bericht door Gast » 16-03-2011 10:15

Voorstellen vakbonden en werkgevers liggen mijlenver uit elkaar
Op maandag 14 maart vond tussen vakbonden en werkgevers de tweede onderhandelingsronde voor
de nieuwe cao Supermarkten plaats. Helaas blijken de verschillen in de voorstellen van werkgevers en
werknemers erg groot. Op bijna al onze voorstellen kwam een NEE van de werkgevers. Zij stelden zelfs
verslechteringen van de cao voor. Met deze nieuwsbrief informeren wij je over de stand van zaken na
de tweede cao-onderhandelingsronde.

Hieronder vind je onze cao-voorstellen. In
cursief staat de reactie van de werkgevers.
1. Gewoon Goed Werk
> Uitzendkrachten vallen vanaf dag 1 onder de
cao supermarkten.
[i]Werkgevers willen dat uitzendkrachten en
payrollers na 6 maanden onder de cao Supermarkten
vallen (ipv 3 maanden zoals nu in de
cao staat).[/i]
> Distributiecentra (DC’s) moeten onder de
cao Supermarkten vallen en niet onder de cao
Groothandel in Levensmiddelen (GIL).
[i]Dit willen werkgevers niet.[/i]
> Geen leeftijdsdiscriminatie: 19 jaar is niet te
oud voor de supermarkt!
[i]Werkgevers ontkennen dat zij aan leeftijdsdiscriminatie
doen.[/i]
> Een volledige cao voor vaste en flexibele
werknemers.
[i]Hier willen werkgevers alleen over praten als de
toeslagen voor de zaterdag en de avonden
worden verminderd of afgeschaft.[/i]
2. Veilig en gezond werk
> Een veiligheidscursus voor huidige en nieuwe
werknemers.
[i]Werkgevers vinden dat zij al genoeg doen op
dit punt (bijvoorbeeld het aanbieden van training).[/i]
3. Winnen met leren
> Betaalde stageplekken voor jongeren en
werklozen.
[i]Werkgevers willen geen afspraken maken over
een vaste stagevergoeding, maar dit per individuele
situatie regelen. (Dit betekent dat de ene
staigiair wel en de andere geen vergoeding
krijgt).[/i]
> Afspraken over aantal aan te nemen wajongeren
en ouderen.
[i]Werkgevers willen hierover geen afspraken
maken.[/i]
> Afspraken over opleidingen zoals POP, EVC
en taalcursussen voor anderstaligen voor verbetering
van de veiligheid op de werkvloer en de
sociale omgang.
[i]Volgens de werkgevers doen de supermarktorganisaties
en de overheid al genoeg op dit
punt. Ze willen hierover dus geen caoafspraken.[/i]
4. Loon en looptijd
> Looptijd cao van 1 jaar en looneis van 2% bij
goede afspraken over punten 1 t/m 3. Komen
die er niet of in onvoldoende mate, kan deze
oplopen tot 3%.
[i]Werkgevers stellen looptijd cao van 2 jaar voor
met in totaal 2,5% loonstijging. (Dat is 1,25%
per jaar en onder inflatieniveau!). Argument:
door de economische crisis staan de marges
onder druk.[/i]
> Goede afspraken over gelijk werk, gelijk
loon;
afschaffen jeugdschalen tot 18 jaar; vakvolwassen
leeftijd op 18 jaar; inkorten loonschalen
(je bent na korte tijd vakvolwassen).
[i]Werkgevers willen jeugdschalen niet afschaffen
omdat deze al boven het wettelijk minimum
liggen.[/i]

Hieronder staan de voorstellen van de werkgevers.
In cursief lees je onze reactie.
1. Meer flexibiliteit: werknemers moeten flexibeler
zijn en 7 dagen per week en liefst 24 uur
per dag inzetbaar zijn.
[i]Wij willen pas praten over flexibiliteit als de
zeggenschap van werknemers over hun werktijden
is geregeld en zij vaste contracten voor
onbepaalde tijd hebben.[/i]
2. Ouderenbeleid: werkgevers willen ouderen
langer in dienst houden, maar zijn tegen de
zgn. ontziemaatregelen. (ontziemaatregelem
zijn bv met 55 jaar niet meer hoeven overwerken
en extra vakantiedagen).
[i]Hier zijn wij voorstander van. Het kan alleen
niet zo zijn dat je met 19 jaar te oud bent. Daar
willen wij eerst afspraken over maken. Ook
willen wij dat er dan eerst vaste contracten
worden aangeboden i.p.v. contracten voor
bepaalde tijd.[/i]
3. Zelfde toeslag voor distributiecentra en
winkels: werkgevers willen op doordeweekse
dagen de toeslag pas na 21.00 uur laten ingaan
en de toeslag op zaterdag volledig afschaffen.
[i]Voor zowel de DC’s als de winkels willen wij
de allerbeste afspraken over toeslagen maken.
Het afschaffen van de toeslagen is een verslechtering
van de cao![/i]
4. Regelingen schrappen uit de cao
Bijvoorbeeld de schadevrijregeling voor chauffeurs.
Hiermee lopen chauffeurs € 1.530 bonus
mis.
[i]Wij willen de afspraak over de schadevrijregeling
in de cao behouden. Als deze regeling
namelijk niet in de cao is geregeld, spreken de
werkgevers deze niet apart met ons af.[/i]
5. Nutteloze werkgroepen: bijvoorbeeld het
instellen van een werkgroep om ouderen in
dienst te houden.
[i]Het instellen van werkgroepen leidt tot vertraging
en uitstel. Wij maken liever concrete caoafspraken.[/i]

Conclusie na tweede ronde Wij bestrijden het dat de supermarktbranche is getroffen door de economische crisis. Niet door deze crisis, maar door de prijzenoorlog, beter te noemen kostenoorlog (die door de supermarktbranche zelf is ontketend) staan de marges onder druk. Werkgevers concurreren met elkaar op arbeidsvoorwaarden en kosten in plaats van op service en kwaliteit.
Ook tonen zij geen respect voor de supermarktmedewerkers.
Werknemers worden bijvoorbeeld niet serieus genomen in hun gevoel van
onveiligheid. Ook ontkennen werkgevers misstanden, die in sommige supermarkten spelen of dat soms de cao niet wordt nageleefd.
Alhoewel we dus mijlenver van de werkgevers staan, zijn wij toch bereid inhoudelijk over een goede cao te praten. We willen goede afspraken
maken voor de medewerkers in de supermarktbranche!
Daarom praten we op 28 maart a.s. verder met de werkgevers. Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte.
Plaats reactie