Pagina 1 van 1

Nalevingsinstrument Supermarkten Online

Geplaatst: 11-01-2011 09:58
door Gast
Per 1 januari 2011 is het nalevings instrument online gegaan. Het CNI (Cao Nalevings Instrument) komt voort uit een afspraak die is gemaakt in de cao van 2010. Je kunt hier melden als de cao niet wordt nageleefd in jouw supermarkt. Dit kan met naam of anoniem.

Anonieme meldingen worden behandeld als er meerdere meldingen uit dezelfde supermarkt komen over het niet naleven van de cao.

Meldingen met naam worden in behandeling genomen als je intern de lijn hebt gevolgd en niet gehoord wordt.

Je kan dus op twee manieren gebruik maken van het nalevings instrument.

Maak dit instrument bekend onder je collega's en verwijs ze naar de website.

Door op onderstaande link te klikken, kom je automatisch op het CNI Nalevingsinstrument.

[url=http://www.werkenindesupermarkt.nl][b][i]CNI NALEVINGSINSTRUMENT[/b][/i][/url]